Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 2 st.sierż. Łukasz Bednarski

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTY 2021r. DO 31 LIPIEC 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W Lublińcu, na podległym rejonie służbowym nr II pomimo szeroko zakrojonych działań informacyjnych m.in. w mediach oraz w trakcie indywidualnych rozmów z mieszkańcami wystąpiły 2 dokonane przestępstwa (oszustwa) metodą „na wnuczka”.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do pogłębiania wiedzy i zwiększanie świadomości osób w podeszłym wieku w zakresie działania oszustów, stosowanych przez nich metod, a także profilaktyka w trakcie spotkań, kolportaż ulotek na tablicach ogłoszeń oraz klatkach schodowych.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Mieszkańcy w przeprowadzonych ankietach zauważają nagminne zjawisko przechodzenia przez torowisko w w/w miejscu. Proceder jest uciążliwy, gdyż niesie za sobą niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób korzystających z nielegalnego przejścia. Z rozpoznania dzielnicowego oraz z relacji osób mieszkających w pobliżu torowiska wynika, iż przedmiotowy proceder trwa przez całą dobę jednak nasila się w godzinach rannych i popołudniowych kiedy to mieszkańcy chcąc skrócić drogę do pracy bądź szkoły przechodzą przez torowisko w rejonie ulicy Liberki. Z uwagi na grożące niebezpieczeństwo wynikające z przechodzenia przez torowisko w miejscu do tego nie wyznaczonym zasadnym jest , aby podjąć działania w celu wyeliminowania w/w procederu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania procederu przechodzenia przez torowisku w miejscu niedozwolonym. Ocena realizacji nastąpi poprzez ankietowanie mieszkańców oraz analizę zdarzeń w w/w rejonie.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Nieprawiałowe parkowanie pojazdów w rejonie ulic K.Miarki i ul.Paderweskiego - dzielnica nr II w Lublińcu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń niepprawidłowego parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych i objetych zakazem na terenia dzielnicy nr II w Lublińcu.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie dworca PKP, ul. ZHP, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Ogrodowa i przyległych dochodzi do kradzieży rowerów.
Poniższe informacje uzyskano na podstawie ustaleń własnych, rozmów z mieszkańcami, rejestrów śledztw i dochodzeń
.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania procederu kradzieży rowerów na terenie dzielnicy nr II miasta Lublińca.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ulic ZHP, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Poprzeczna, K. Miarki i przyległych zdiagnozowano problem związany z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Poniższe informacje uzyskano na podstawie ustaleń własnych, rozmów z mieszkańcami oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy miasta nr II w Lublińcu

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ul. ZHP, Tysiąclecia, Ogrodowa, Tylna, Poprzeczna i przyległych dochodzi do wykroczeń związanych z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Poniższe informacje uzyskano na podstawie ustaleń własnych, rozmów z mieszkańcami oraz KMZB.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy miasta nr II w Lublińcu