Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 5 sierż. szt. Janusz Dorożyński

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTY 2021r. DO 31 LIPCA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na terenie miasta Lubliniec od dłuższego czasu występuje zjawisko kradzieży rowerów. Wskazany wyżej problem występuje także w rejonie dzielnicy V o czym świadczą zaistniałe w tym rejonie zdarzenia. Do kradzieży rowerów głównie dochodziło z osiedlowych stojaków rowerowych, klatek schodowych oraz piwnic. Nie można wskazać jednoznacznie w jakich godzinach oraz dniach tygodnia dochodziło do kradzieży ponieważ poszkodowani niejednokrotnie nie znali czasookresu kiedy rower był im ukradziony. Głównym problemem jest brak świadomości mieszkańców na temat prawidłowego zabezpieczenia rowerów, ponieważ większość skradzionych rowerów nie była w żaden sposób zabezpieczona. Według ustaleń rejonem najbardziej zagrożonym kradzieżami na terenie dzielnicy V jest rejon ul. Wieniawskiego. We wskazanym rejonie występuje duża ilość bloków i domów w zabudowie szeregowej. Przeprowadzone z udziałem mieszkańców ul. Wieniawskiego anonimowe ankiety wskazują kradzieże rowerów jako zagrożenie uciążliwe dla społeczności lokalnej.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania procederu kradzieży rowerów na terenie dzielnicy nr V miasta Lublińca. Zwiększenie świadomości mieszkańców Lubliniec ul. Wieniawskiego na temat konieczności prawidłowego zabezpieczenia rowerów oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dotycząca ich pozostawionego mienia, którego jakość będzie sprawdzana za pomocą przeprowadzonych ankiet.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W związku z dokonaną analizą rejonu służbowego pod kątem zagrożeń jak również po przeprowadzonych rozmowach z mieszkańcami dzielnicy Steblów a przede wszystkim ulicy Lipska Górka, która to ulica bezpośrednio przebiega przy "Krzyżu Milenijnym" ustalono, iż w godzinach popołudniowych, w przedmiotowym miejscu grupuje się młodzież, która spożywa alkohol i zaśmieca to miejsce. Dokonano lustracji rejonu ujawniając w tym miejscu przede wszystkim papierowe kubki, torby, puszki po piwach, niedopałki papierosów - co w sposób jednoznaczny wskazuje, iż dochodzi tam do grupowania się tam osób.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania, bądź znacznego ograniczenia procederu zaśmiecania.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Niedopełnienie obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na posesji tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie dzielnicy nr V w Lublińcu: Steblów oraz rejon ulic Skłodowskiej (numery parzyste), Szymanowskiego, Wieniawskiego, Kisielewskiego, Wilniewczyca, Lisowicka, Moniuszki, Chopina, Wyspiańskiego, Karłowicza, Szafera, Urbaczki, Zachodnia. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma wpłynąć na skuteczniejsze i szybsze dotarcie służb ratunkowych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania braku oznaczenia posesji na terenie rejonu służbowego nr V.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie Krzyża Milenijnego tj Lubliniec ul. Lipska Górka w różnych porach dnia dochodzi do zaśmiecania. Jedną z przyczyn zaśmiecania jest brak koszy na śmieci w rejonie Krzyża Milenijnego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania bądź znacznego ograniczenia procederu zaśmiecania.

 

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO do 31 LIPCA 2018r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ul. Wieniawskiego w Lublińcu dochodzi do włamań i kradzieży gdzie przedmiotem zaboru mienia jest biżuteria oraz rowery.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania bądź znacznego ograniczenia w/w procederu na terenie rejonu służbowego nr V.