Kontrole autokarów

Przypominamy o zmianie miejsca kontroli autokarów

W związku z czasową zmianą organizacji ruchu w rejonie Placu Niepodległości w Lublińcu przypominamy, że miejscem wyznaczonym do kontroli autokarów jest parking znajdujący się pomiędzy ulicami Zwycięstwa i Opolską, koło ronda Władysława Opolczyka w Lublińcu. Wjazd na parking możliwy jest od ulicy Opolskiej. Organizatorów wyjazdów, rodziców i opiekunów chcących dokonać zgłoszenia kontroli autokaru prosimy o wcześniejszy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lublińcu tel. 47 85 832 92.

Istotnym elementem dbania o bezpieczeństwo na drodze w trakcie wakacji są policyjne kontrole autokarów wiozących zorganizowane grupy osób na wypoczynek. W czasie takiej kontroli funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowców, dokumenty i stan techniczny pojazdów. Planując zorganizowany wyjazd dziecka i będąc zainteresowanym tym czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi warto zgłosić wcześniej wakacyjny wyjazd.

Wszystkich organizatorów wyjazdów dla dzieci, ich opiekunów i rodziców chcących dokonać zgłoszenia takiej kontroli prosimy o wcześniejszy kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Informację o konieczności podjęcia czynności kontrolnych autokaru prosimy przekazać z 7 dniowym wyprzedzeniem osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu, ul. Oświęcimska 6, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

Wydział Ruchu Drogowego KPP Lubliniec

tel. 47 85 832 92

e-mail: rd@lubliniec.ka.policja.gov.pl