Ochrona Zwierząt i Środowiska

Zielona Strefa - Ochrona Zwierząt i Środowiska

„….Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”


Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt


Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli posiadasz informacje o nieuzasadnionym bądź niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, zadawaniu cierpienia lub świadomym dopuszczaniu do zadawania bólu oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość email na adres Komedy Powiatowej Policji w Lublińcu, lub pg@lubliniec.ka.policja.gov.pl bądź dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Informacje na temat niehumanitarnego traktowania zwierząt można również przekazać za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie znajduje się kategoria "znęcanie się nad zwierzętami". Dodatkow, za pomocą innych kategorii zawartych w  KMZB można przekazać zgłoszenia dotyczące: kłusownictwa, zdarzeń drogowych z udziałem leśnych zwierząt, dzikich wysypisk śmieci, niszczenia zieleni, nielegalnej wycinki drzew, poruszania się quadami po terenach zielonych.

Powrót na górę strony