Niebieska Linia

Podpisane porozumienie

 4 stycznia 2011r. w trakcie konferencji prasowej Komendant Główny Policji, Minister Sprawiedliwości oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowali o uruchomieniu telefonu interwencyjno – informacyjnego w ramach porozumienia podpisanego w dniu 29 listopada 2010 roku. Linia adresowana jest do osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny. Telefon działa w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

 

Telefon interwencyjno-informacyjny będzie prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach znanego już numeru „Niebieskiej Linii” 0 801 12 00 02 i rozpocznie swoje funkcjonowanie po 1 stycznia 2011 roku.

Obsługę infolinii prowadzić będą konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, którzy na mocy Porozumienia mają na celu sprawne przekazywanie informacji o zachowaniach przemocowych właściwym służbą, a także oferować osobie pokrzywdzonej wszelkiej niezbędnej pomocy, zarówno psychologicznej, prawnej, jak i interwencyjnej.
Minister Sprawiedliwości, Komendant Główny Policji oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów podpisali także „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych, polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”. Dokument określa procedury współpracy i wymiany informacji, dotyczące sprawców przemocy lub groźby jej użycia, uprzednio skazanych przez sąd. Procedury te, jednolite dla obu służb, usprawnią współpracę między funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi, i kuratorami sądowymi – dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, zamieszkujących w ich rejonie działania, a kuratorzy uzyskają informację na temat zachowywania się dozorowanych podopiecznych, w tym w szczególności zdarzeń gdzie interweniowała Policja. Umożliwi to skuteczniejszą ochronę osób pokrzywdzonych przemocą, a także ułatwi realizację znowelizowanej w sierpniu 2010 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Źródlo: KWP Katowice
 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie " NIEBIESKA LINIA" świadczy pomoc w następujących formach:

- telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 0 801 12 00 02 - czynny od poniedzialku do soboty w godzinach 8.00 - 22.00, w niedzielę i święta 8.00- 16.00

- poradnia internetowa - adres niebieskalinia@niebieskalinia.info

- telefoniczna poradnia prawna - czynna w poniedziałki i piatki w godzinach 17.00 - 21.00 oraz pod numerem 0 801 12 00 02 w środy w godzinach 18.00 - 22.00

Wejdź na stronę NL

Powrót na górę strony