POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM - Osoby bezdomne - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Osoby bezdomne

POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

Okres zimy jest szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych oraz osób pozostających przy niskich temperaturach poza miejscem zamieszkania.  Bardzo często są to osoby, które ze względu na stan upojenia alkoholowego lub swoją nieporadność życiową -  nie są w stanie same zadbać o swoje bezpieczeństwo.   Osobom takim należy udzielić pomocy udzielając informacji o miejscach noclegowych lub powiadomić odpowiednie służby, które od lat podejmują czynności  w ramach działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych. 

W sytuacjach zagrozenia dzwoń po pomoc na numery alarmowe

997 - POLICJA

986 - STRAŻ MIEJSKA

112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

Na terenie powiatu lublinieckiego pomocy osobom bezdomnym udziela:
Schronisko dla osób bezdomnych "Markot" w Kokotku.

Informacje o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz dzwoniąc z telefonu stacjonarnego na całodobowy bezpłatny numer;

                                               0 800 100 022

oraz na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zamieszczono rejestr placówek, które świadczą pomoc dla osób bezdomnych dla na terenie województwa śląskiego.