Pomoc ofiarom przestępstw

PUNKTY POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU  ul. Oświęcimska 30   42-700 Lubliniec tel. 34/3531915

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec tel. 34/3563257

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH ul. Rynek 6 42-289 Woźniki tel. 34/3610181

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCHANOWICACH ul. Lubliniecka 7 42-713 Kochanowice

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HERBACH ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby tel. 34/3574101

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZĘCINIE ul. Sobieskiego 11 a  42-286 Koszęcin tel. 34/3524083

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BORONOWIE ul. Dolna 2 42-283 Boronów tel. 34/3539551

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIASNEJ ul. Nowa 1a 42-793 Ciasna tel. 34/3535102

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWONKOWIE ul. Zawadzkiego 7 42-722 Pawonków tel. 34/3534032

LOKALNY OŚRODEK WSPARCIA W CZĘSTOCHOWIE ul. Partzantów 1/3 Częstochowa