Punkty pomocy ofiarom przestępstw - Pomoc ofiarom przestępstw - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw

 W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM DOTKNIETYM PRZEMOCĄ W RODZINIE

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ośrodek prowadzony przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pt; " Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw"

43-384 Jaworze

ul. Dzwonkowa 138

tel. 33/498 69 46 fax. 33/817 28 38

strona internetowa> www.pokrzywdzeni.gov.pl e - mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl