SIEĆ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW - Pomoc ofiarom przestępstw - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Pomoc ofiarom przestępstw

SIEĆ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Ośrodek Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje i koordynuje pomoc dla osób pokrzywdzonych na terenie województwa śląskiego. Podobne ośrodki funkcjonują we wszystkich województwach, tworząc Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. Działając w porozumieniu z Okręgowymi Radami Adwokackimi uruchomione zostaną bezpłatne porady prawne dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa w poszczególnych miastach na terenie województwa śląskiego. Bliższe informacje zostaną zamieszczone niezwłocznie po dokonaniu konkretnych ustaleń.
Aktualnie pokrzywdzeni zgłaszać mogą się do OPdOPP w Bielsku-Białej ul. Traugutta 21
Zgłoszenia przyjmowane są
 Osobiście od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 18.00 w piątek 9.00-12.00
 Telefonicznie pod nr 033/822 46 90
 E-mail pokrzywdzeni@bk-europe.pl
 Skype: pokrzywdzenibb
 GG 40 84 359
Informacje o prawach pokrzywdzonych oraz możliwości uzyskania pomocy znajdują się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl