Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 8 asp.szt. Dariusz Pinkowski

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTY 2021r. DO 31 LIPIEC 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Dokonano analizy podległego rejonu służbowego- dzielnicy nr VIII, gmina Herby na podstawie, której ustalono, że w miejscowości Lisów w rejonie ulic Stawowa, Budowlanych, Szkolna występuje proceder spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Powyższe informacje o występującym zagrożeniu uzyskano na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz informacji od mieszkańców. Przedmiotowy proceder występuje od godzin porannych do godzin popołudniowo- wieczornych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia procederu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Sposobem oceny będą opinie mieszkańców, kontrole własne wymienionych miejsca i wyciąganie konsekwencji prawnych z tytułu niestosowania się do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie własnych spostrzeżeń oraz sugestii pracowników UG Herby jak również uwag innych służb stwierdzono problem z brakiem numeracji posesji w rejonie nr VIII tj. miejscowości Lisów, Hadra, Mochała, Chwostek, Łebki. Oznaczenie posesji numerem przyporządkowanym ma bardzo istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich służb.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do oznaczenia jak największej liczby budynków na terenie podległym gminy Herby poprzez kontrole własne w ramach służby.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na terenie miejscowości Hadra, Lisów, Łebki dochodzi do nieprzestrzegania nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów).
Informacja uzyskana od mieszkańców oraz pracownika Urzędu Gminy.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania przypadków nieprzestrzegania przepisów dotyczących nieostrożności ze zwierzętami na terenie dzielnicy nr VIII w miejscowości Hadra, Lisów, Łebki.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Lisów w rejonie ul. Budowlanych dochodzi do parkowania pojazdów w miejscu niedozwolonym w tym w rejonie wyjazdu Straży Pożarnej co stanowi utrudnienia i zagrożenie dla pieszych i ruchu pojazdów poprzez ograniczenie widoczności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Kontynuacja zamierzonego planu i działań z uwagi na głos mieszkańców wyrażony w ankietach, rozmowach z pracownikami UG Herby oraz panią Wójt na czele jak również rozpoznania dzielnicowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń związanych z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem w miejscowości Lisów. Działania mające na celu eliminację zagrożeń, jazdy na pamięć i przyzwyczajeniami mieszkańców oraz dostawców.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Lisów w rejonie ul. Budowlanych dochodzi do parkowania pojazdów w miejscu niedozwolonym w tym w rejonie wyjazdu Straży Pożarnej co stanowi utrudnienia i zagrożenie dla pieszych i ruchu pojazdów poprzez ograniczenie widoczności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy nr VIII w miejscowości Lisów