Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 9 mł.asp. Michał Smoleń

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTY 2021r. DO 31 LIPIEC 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na terenie rejonu służbowego nr IX Gmina Kochanowice dochodzi do nieprzestrzegania nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów). Z rozpoznania dzielnicowego jak również informacji mieszkańców zgłaszanych do Urzędu Gminy oraz bezpośrednio dzielnicowemu wiadomym jest, że w miejscowości Kochcice, dochodzi do nieprzestrzegania przedmiotowego przepisu. W trakcie podejmowanych czynności, prowadzonych rozmów wynika, że do przedmiotowego problemu dochodzi z uwagi na zaniedbania ze strony właścicieli psów, nieuwagę oraz nieznajomość przepisów i ewentualnych konsekwencji prawnych. Ponadto problem został oznaczony w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa gdzie został potwierdzony.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania przypadków nieprzestrzegania przepisów dotyczących nieostrożności ze zwierzętami na terenie dzielnicy nr IX w miejscowości Kochcice.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Dokonano analizy rejonu podległego tj. dzielnicy nr IX, gmina Kochanowice w związku z czym ustalono na podstawie interwencji, zgłoszeń w aplikacji KMZB, rozpoznania dzielnicowego oraz informacji od mieszkańców, iż w Kochcicach ul. Słoneczna występuje proceder spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją. Zjawisko to występuje w porze wieczorowo-nocnej. Przyczyną może być fakt, iż w miejscu znajduje się ogólnodostępna altana, teren jest słabo oświetlony oraz zasłonięty drzewami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Sposobem oceny będą opinie mieszkańców, oraz kontrole wymienionego miejsca pod kątem śladów spożywania alkoholu jak i również dokonywanie sprawdzeń ilości interwencji.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Dokonano analizy rejonu podległego – gmina Kochanowice pod kątem zagrożeń. W związku z czym na podstawie własnych obserwacji oraz komunikatów społeczności na portalach internetowych zauważono wzrost powstawania dzikich wysypisk śmieci na terenie miejscowości Kochcice oraz Szklarnia. Zjawisko to może się pogłębić w związku z informacjami z mediów o podwyżce cen wywozu śmieci. NIe można jednoznacznie stwierdzić kto jest sprawcą zaśmiecania.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do całkowitego wyeliminowania bądź ograniczenia powstałych dzikich wysypisk śmieci. Dążenie do ustalenia potencjalnych sprawców zaśmiecania. Zlikwidowanie aktualnych dzikich wysypisk śmieci. Monitorowanie w trakcie służb obchodowych aktualnych dzikich wysypisk oraz kontrolowanie miejsc aby nie powstawały nowe. Ocena realizacji nastąpi na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, interwencji, informacji od społeczeństwa jak i również własnych obserwacji w trakcie służb obchodowych.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Kochanowice, ul. Ostrowska występuje proceder spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania miejsca publicznego w rejonie sklepu spożywczego. Zjawisko to występuje głównie w godzinach otwarcia sklepu tj. 6:00 – 20:00. Przyczną może być fakt, iż teren jest zarośnięty krzakami i słabo oświetlony.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeleminowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem i zaśmiecania w miejscu publicznym w rejonie sklepu spożywczego w Kochanowicach ul. Ostrowska.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie własnych spostrzeżeń jak również uwag innych służb stwierdzono problem z brakiem numeracji posesji na terenie gminu Kochanowice.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do poprawy stanu numeracji budynków przez ich właścicieli.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie dokonanej analizy interwencji na podległym rejonie służbowym oraz w związku ze częstymi uwagami mieszkańców i przedstawicieli samorządu ustalono, że w Lubecku ul. Główna notorycznie kierujący pojazdami ciężarowymi nie stosują się do znaku B-18 tj. ograniczenia tonażu 5 ton. Jest to uciążliwe dla mieszkańców wpływając na ich komfort zamieszkania poprzez generowany hałas oraz zagrożenie dla dzieci poruszających się w rejonie drogi.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie poruszania się pojazdów ciężarowych łamiących przepisy o ograniczeniu tonażu. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

 

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie dokonanej analizy interwencji na podległym rejonie służbowym oraz w związku ze częstymi uwagami mieszkańców jak i również samorządu lokalnego, ustalono że, w Kochanowicach na ul. Lublinieckiej dochodzi do częstego parkowania na ścieżce pieszo-rowerowej przez kierujących pojazdami jak i również kierujący pojazdów mają poruszać się pojazdami po w/w ścieżce. Powoduje to zagrożenie dla pieszych i rowerzystów, a zwłaszcza dla dzieci uczęszczających do pobliskiego przedszkola oraz szkoły podstawowej klasy 1-3.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie poruszania się pojazdów na ścieżce pieszo-rowerowej jak i również kierujących pojazdami, którzy używają ścieżki jako miejsca postoju. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym jak i rowerzystom.