Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 10 asp. szt. Sławomir Dyla

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTY 2021r. DO 31 LIPIEC 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych oraz utrzymania co najmniej 1,5 metrowej odległości pomiędzy pieszymi.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie służbowym poprzez respektowanie obowiązujących nakazów/zakazów w związku z wprowadzonymi obostrzeniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w rejonie delikatesów i sklepu spożywczego, w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku dochodzi do spożywania alkoholu co powoduje zgorszenie u osób mieszkających w pobliżu delikatesów. Informację uzyskano od mieszkańców Pawonkowa (w załączeniu ankiety ) i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Alkohol spożywają niektórzy klienci sklepu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w rejonie placówek handlowych.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na terenie rejonu służbowego X tj. Gmina Pawonków w miejscowości Łagiewniki Wielkie na ul. Szkolnej dochodzi do nieprzestrzegania nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów), co zostało zaznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do zdarzeń dochodzi poprzez nieuwagę jak również rażące zaniedbania ze strony właścicieli oraz nieznajomość przepisów i ewentualnych konsekwencji prawnych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania nieprzestrzegania przepisów dotyczących nieostrożności przy zabezpieczeniu zwierząt (psów) w Łagiewnikach Wielkich.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W Pawonkowie ul. Zawadzkiego, Koszwice ul. Zawadzkiego, Kośmidry ul. Lubliniecka pojazdy ciężarowe poruszają się w/w ulicami nie stosując się do znaku zakazu B -18 ( 10t ). Zagrożenie występuje w dniach roboczych w godz. porannych i popołudniowych. Informację uzyskano w rozmowie z mieszkańcami w/w miejscowości.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie przejazdu drogami powiatowymi pojazdów ciężarowych skracających drogę do Strzelec Opolskich.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W Pawonkowie na ulicy Lublinieckiej i Dralinach na ulicy Pawonkowskiej pojazdy ciężarowe jeżdżą w/w ulicami nie stosując się do znaku zakazu B -18 ( 5t ). Zagrożenie występuje w dniach roboczych w godzinach porannych. Informację uzyskano w rozmowie z mieszkańcami Pawonkowa i Dralin.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie z ruchu we wskazanych miejscach pojazdów ciężarowych

 

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w rejonie delikatesów dochodzi do spożywania alkoholu co powoduje zgorszenie u osób mieszkających w pobliżu delikatesów. Informacje uzyskano od mieszkańców oraz na podstawie analizy i interwencji policji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie powyższego zagrożenia