Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 14 asp. szt. Dariusz Węgrzyn

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2021r. DO 31 LIPCA 2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na terenie rejonu XIV, w porze dziennej - zagrożenie dla mieszkańców, zwłaszcza osób starszych  - próby oszustw metodą m. in. „Na wnuczka”, „Na policjanta” „ Na wypadek” oraz oszustw dokonywanych przez osoby dostające się do domów, mieszkań pod pretekstem ofert sprzedaży różnych artykułów, zbiórki pieniędzy, podpisywania umów itp. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podniesienie świadomości mieszkańców o zagrożeniach oraz właściwym reagowaniu, celem przeciwdziałania oszustwom.  Uświadomienie  jak największej ilości osób starszych.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na terenie miejscowości Rusinowice, o każdej porze dnia – psy bez nadzoru stwarzające zagrożenie dla mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, co może powodować zagrożenie ich życia, zdrowia.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążenie do uświadomienia właścicieli psów o zagrożeniach - podjęcie czynności zmierzających do wyeliminowania przedmiotowego zjawiska.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 GRUDNIA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na terenie miejscowości Sadów i Cieszowa dochodzi do naruszeń przepisów ruchu drogowego przez kierujących i pieszych, pojazdy poruszają się z nadmierną prędkością,

Poprawy wymaga infrastruktura drogowa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (kierujących pojazdami, rowerzystów, pieszych ) korzystających z dróg publicznych