2019 - Rok Pieszego

Policjanci odwiedzili Szkołę Podstawową w Rusinowicach

W dniu dzisiejszym lublinieccy funkcjonariusze odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Rusinowicach, gdzie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego poświęconego tematyce szkodliwości używek. Uczniowie wysłuchali również prelekcji na temat zagrożeń na jakie narażona jest młodzież szkolna, a także omówiono aspekt odpowiedzialności młodych ludzi za czyny naruszające prawo.

Uczniowie w ramach konkursu przygotowali kilkanaście prac plastycznych, których formę najpierw wymyślili, a potem wspólnymi siłami stworzyli. Mundurowych czekało ciężkie zadanie wyłonienia zwycięskich prac. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców: uczniowie klasy III ( kategoria I-III) oraz uczniowie klasy VII (kategoria IV-VIII).

Na zakończenie, w trakcie prelekcji stróże prawa przestrzegali młodzież przed szkodliwością i zgubnymi skutkami kontaktu z wszelkimi używkami. Sporo mówiono o  konsekwencjach jakie wyciągane są wobec młodych ludzi naruszających normy prawne i zagrożeniu jakie niesie ze sobą zjawisko „przemocy rówieśniczej”. Informowano jak można przeciwstawiać się temu groźnemu zjawisku.

Spotkanie było też okazją do przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się dzieci i młodzieży po drogach. Policjanci przypominali o konieczności noszenia elementów odblaskowych i unikania zachowań niebezpiecznych szczególnie w czasie niesprzyjających zimowych warunków.

Na zakończenie spotkania był czas na pamiątkowe, wspólne zdjęcie.

Powrót na górę strony