2019 - Rok Pieszego

Bezpieczny Senior w Boronowie – debata społeczna

W Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców gminy. Policjanci zapoznali uczestników spotkania z aplikacjami służącymi do wymiany informacji z Policją takimi jak: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i Moja Komenda. Omówiono również stan bezpieczeństwa na terenie gminy Boronów oraz program MSWIA „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Wszystkich uczestników debaty przywitał w imieniu Wójta Gminy Boronów Przewodniczący Rady Gminy- Bogdan Hutsz. Spotkanie rozpoczął kom. Mieczysław Krysiak - Komendant Komisariatu Policji w Woźnikach, który omówił stan bezpieczeństwa na terenie gminy oraz codzienne działania realizowane przez poległych mu policjantów mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Boronów.

W dalszej części spotkania funkcjonariusze zachęcali do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ze sposobem działania tych aplikacji, rodzajem i charakterem zagrożeń sygnalizowanych na terenie gminy Boronów przez dotychczasowych użytkowników. Mundurowi zwracali uwagę na wszystkie zalety jakie niesie ze sobą ta nowoczesna forma wymiany informacji z Policją. Debata była również dobrą okazją do przypomnienia zasad ruchu drogowego, które obowiązują pieszych, kierowców i rowerzystów. Policjanci przypominali o konieczności noszenia na co dzień elementów odblaskowych, ale również wykazali jak duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa ma prawidłowe wyposażenie roweru, jego dobry stan techniczny czy też używanie kasku rowerowego. Dużo mówiono o konieczności przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń dopuszczalnej prędkości.

W trakcie spotkania omówiono także zagadnienie oszustw metodą na tzw. „wnuczka, na policjanta, na inkasenta” itp., wyjaśniano w jaki sposób działają przestępcy i jak postępować by nie stać się ich ofiarą. Podano liczne przykłady skutecznych działań mundurowych, którzy udaremnili w ostatnim czasie próby takich oszustw na terenie gminy Woźniki.

W kolejnej części debaty głos zabrał dzielnicowy sierż. szt. Sebastian Kowalik, który poinformował zebranych o założeniach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz przedstawił realizowany aktualnie program priorytetowy. Zachęcał mieszkańców do wymiany spostrzeżeń w kwestiach dotyczących lokalnych problemów i występujących na terenie gminy zagrożeń.

Debata w Boronowie była doskonałą okazją do promowania inicjatywy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa Seniorów - „Koperty życia”, polegającej na umieszczeniu w plastikowej, oznakowanej kopercie, karty zawierającej m. in. informacje na temat przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych operacji i urazów oraz informacji o kontaktach do osób najbliższych. Tak wypełnioną kopertę należy umieścić w lodówce, a na niej przymocować specjalną naklejkę, będącą znakiem rozpoznawczym dla służb ratunkowych.

W drugiej części debaty był również czas na zadawanie pytań i rozmowy o lokalnych problemach. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi miejsc ich zdaniem niebezpiecznych na ternie gminy Boronów, ale pytali również o przepisy ruchu drogowego. Wskazali rejon ulicy Pogodnej w Boronowie, gdzie często ma dochodzić do przekraczania dopuszczalnej prędkości. Mówiono również o przejściach dla pieszych w Boronowie, ich prawidłowym oznakowaniu i sposobach poprawy bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie uwagi przekazane przez uczestników spotkania będą w najbliższym czasie weryfikowane prze mundurowych.

Na zakończenie policjanci wręczyli uczestnikom debaty elementy odblaskowe i „koperty życia”.

  • Na zdjęciu uczestnicy debaty społecznej w Boronowie.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty społecznej w Boronowie.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty społecznej w Boronowie.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty społecznej w Boronowie.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty społecznej w Boronowie.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty społecznej w Boronowie.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty społecznej w Boronowie.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty społecznej w Boronowie.
Powrót na górę strony