Bezpieczeństwo rowerzystów

Wakacyjne pogadanki o bezpieczeństwie

Każdego roku w czasie wakacji nad bezpieczeństwem podróżujących i wypoczywających w całym kraju czuwają policjanci. W ramach kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo", także lublinieccy mundurowi inicjują spotkania z dziećmi i młodzieżą, w czasie których przekazują najistotniejsze informacje dotyczące tej tematyki. Wczoraj w pogadance profilaktycznej uczestniczyła grupa skautów oraz koloniści wypoczywający w Turzy.

Bezpieczeństwo nad wodą, w górach czy lesie, to podstawowe zagadnienia omawiane przez policjantów w czasie wakacyjnych spotkań z najmłodszymi. Jak co roku, lublinieccy mundurowi przeprowadzają prelekcje z uczestnikami obozów i kolonii wypoczywających na terenie powiatu lublinieckiego. Wczoraj dzielnicowy st. asp. Paweł Garbala wraz z profilaktykiem odwiedzili grupę skautów na Dziewczej Górze oraz kolonistów ze Śląska wypoczywających w Turzy.

Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. Podczas pogadanek policjanci przypomnieli podstawowe zasady jakich powinni przestrzegać wypoczywajacy nad wodą, w górach czy terenach leśnych. W swoich wystąpieniach mundurowi podkreslali, że zachowanie zdrowego rozsądku podczas wakacyjnych szaleństw pozwoli na bezpieczy powrót do domu i zachowanie z minionych wakacji tylko miłych wspomnień.

Mówiąc o bezpieczeństwie, policjanci nie pominęli także kwestii związanych z bezpieczeństwem na drodze. Najmłodszym, którzy w ruchu występują w "roli pieszego lub rowerzysty" stróże prawa przypomnieli o podstawowych zasadch korzydstania z przejść dla pieszych, chodników i ścieżek pieszo – rowerowych oraz zapoznali z treścią wybranych przepisów dotyczących zasad poruszania się po drogach tej grupy.

Jak zawsze, w końcowej części spotkania uczestniczy mieli możliwość zobaczyć sprzęt jaki policjanci wykorzystują na co dzień oraz zadawać pytania dotyczące służby w Policji. Mundurowi i opiekunowie małoletnich mają nadzieję, że tego rodzaju działania pozytywnie wpłyną na kształtowanie właściwych postaw najmłodszych oraz zwiększą ich bezpieczeństwo.

  • Spotkanie z policjantami