Bezpieczeństwo rowerzystów

Sprawdź oświetlenie swojego samochodu - "Twoje światła - Nasze Bezpieczeństwo"

Do dnia 15 grudnia br. trwa ogólnopolska kampania pod nazwą "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo", która realizowana jest we współpracy ze stacjami diagnostycznymi. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi jaki wpływ ma prawidłowe oświetlenie pojazdów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ramach akacji, na terenie powiatu lublinieckiego 26 listopada kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić światła na stacji diagnostycznej w Kochanowicach, ul. Wolności 2.

21 października ruszyła czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii pod nazwą "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo", która będzie trwała do 15 grudnia 2019 r. Celem działań jest zwrócenie uwagi uczestników ruchu na prawidłowe oświetlenie pojazdów, które niewątpliwie ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Udział w tym projekcie zadeklarowały stacje kontroli pojazdów funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz stacje zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.
Na terenie powiatu lublinieckiego, w dniu 26 listopada br. można bezpłatne sprawdzić światła na stacji diagnostycznej w Kochanowicach, ul. Wolności 2. Ponadto, kierowcy używający aplikacji Yanosik, mają w niej dostęp do informacji na temat kampanii oraz na podstawie swojej lokalizacji mogą dojechać do najbliższej stacji kontroli pojazdów biorącej udział w akcji. 

 

  • Na zdjęciu policyjny radiowóz przed stacją diagnostyczna w Kochanowicach.