Bezpieczeństwo rowerzystów

Policjanci będą znakować rowery na Bulwarze Grotowskiego

W dniu 14 października 2019r. na Bulwarze Grotowskiego w Lublińcu dzielnicowi z KPP Lubliniec sierż.szt. Tomasz Anioł i sierż.szt. Dominik Brzozowski będą prowadzić akcję znakowania rowerów. Oznakować swój jednoślad będzie można w godzinach 15.30-17.00. Osoba, która zgłosi się celem oznakowania roweru powinna posiadać dokument tożsamości oraz dowód zakupu.

Przewidziana na dzień 14 października akcja znakowania rowerów to jedno z działań realizowanych przez dzielnicowych w ramach planu proirytetowego dla rejonu nr I i IV w Lublińcu. Stróże prawa na podstawie dokonanej diagnozy ustalili, że zagrożeniem występującym na terenie miasta Lublińca, a w szczególności dzielnicy I i IV dzielnicy są kradzieże rowerów. Obszarem najbardziej zagrożonym jest osiedle 3-go Maja, które skupia dużą ilość mieszkańców oraz rejon ulicy Grunwaldzkiej. Fakt ten potwierdza ankieta wcześniej przeprowadzona praz dzielnicowych wśród mieszkańców wskazanych dzielnic, którzy w znacznej większości wskazali, że problem kradzieży rowerów na terenie ich dzielnic istnieje. 
Do kradzieży rowerów dochodzi zarówno ze stojaków znajdujących się przed blokami, z  terenu klatek schodowych oraz piwnic. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż większość skradzionych jednośladów nie była w żaden sposób zabezpieczona.
Akcje takie jak ta mają na celu zwiększenie świadomości mieszkańców odnośnie konieczności prawidłowego zabezpieczania swojego mienia.

Pamiętajmy, że aby zminimalizować ryzyko kradzieży wystarczy przestrzegać  trzech bardzo prostych zasad:

  • zostawiać rower w widocznym miejscu – rower pozostawiony w miejscu widocznym dla wielu osób nie będzie „ łatwym łupem „ dla złodzieja, ponadto w przypadku kradzieży prawdopodobieństwo, że ktoś zapamięta sprawcę jest znacznie większe
  • pamiętać o stosowaniu zabezpieczeń– należy stosować tzw. zapięcia do rowerów bez względu na czas na jaki pozostawiany jest rower. Nawet najprostsze zabezpieczenie to dodatkowy czas jaki musi poświęcić złodziej. Zwiększa to jednak prawdopodobieństwo  zauważenia go przez inne osoby.
  • zapisać numery ramy – każdy rower posiada swój numer fabryczny ramy. W przypadku kradzieży roweru numer ten wprowadzany jest do systemu informacyjnego. W razie odnalezienia lub kontroli takiego jednośladu w dowolnym miejscu na terenie kraju – możliwe jest natychmiastowe ustalenie jego właściciela.