Wiadomości

Z osadzonymi o bezpieczeństwie

Data publikacji 10.09.2014

W ramach programu dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim, z osadzonymi spotkał się naczelnik lublinieckiej drogówki. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szef drogówki omówił także cele i założenia kampanii „ Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, „ Rok pieszego” oraz „Kochasz – powiedz STOP wariatom drogowym”.

„Tutaj żyjemy” - to nazwa realizowanego od lipca tego roku programu dla skazanych odbywających karę w sierakowskim zakładzie karnym. Celem przedsięwzięcia jest poznanie i rozwój umiejętności społecznych i poznawczych mających przeciwdziałać prokryminalnym postawom osadzonych. Jednym z założeń programu jest nabycie przez nich wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego.

W dniu wczorajszym, na zaproszenie dyrektora placówki, w spotkaniu z osadzonymi uczestniczył Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Mirosław Gawroński, który przeprowadził pogadankę na temat obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W oparciu o zdarzenia drogowe, które w ostatnich dwóch miesiącach zaistniały na drogach naszego powiatu, szef drogówki podkreślał, że nieodpowiedzialne zachowanie uczestników ruchu bardzo często niesie za sobą tragiczne skutki. Podczas spotkania naczelnik omówił ostatnie zmiany w przepisach dot. między innymi stosowania odblasków oraz udzielał odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.

Dyrekcja i pracownicy zakładu karnego oraz policjanci mają nadzieję, że tego rodzaju przedsięwzięcia przyczynią się do kształtowania właściwych postaw oraz wpłyną na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz liczby zatrzymywanych sprawców przestępstw komunikacyjnych.

Powrót na górę strony