Z osadzonymi o bezpieczeństwie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Z osadzonymi o bezpieczeństwie

Data publikacji 10.09.2014

W ramach programu dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim, z osadzonymi spotkał się naczelnik lublinieckiej drogówki. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szef drogówki omówił także cele i założenia kampanii „ Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, „ Rok pieszego” oraz „Kochasz – powiedz STOP wariatom drogowym”.

„Tutaj żyjemy” - to nazwa realizowanego od lipca tego roku programu dla skazanych odbywających karę w sierakowskim zakładzie karnym. Celem przedsięwzięcia jest poznanie i rozwój umiejętności społecznych i poznawczych mających przeciwdziałać prokryminalnym postawom osadzonych. Jednym z założeń programu jest nabycie przez nich wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego.

W dniu wczorajszym, na zaproszenie dyrektora placówki, w spotkaniu z osadzonymi uczestniczył Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Mirosław Gawroński, który przeprowadził pogadankę na temat obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W oparciu o zdarzenia drogowe, które w ostatnich dwóch miesiącach zaistniały na drogach naszego powiatu, szef drogówki podkreślał, że nieodpowiedzialne zachowanie uczestników ruchu bardzo często niesie za sobą tragiczne skutki. Podczas spotkania naczelnik omówił ostatnie zmiany w przepisach dot. między innymi stosowania odblasków oraz udzielał odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.

Dyrekcja i pracownicy zakładu karnego oraz policjanci mają nadzieję, że tego rodzaju przedsięwzięcia przyczynią się do kształtowania właściwych postaw oraz wpłyną na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz liczby zatrzymywanych sprawców przestępstw komunikacyjnych.