Wiadomości

Przypominamy przepisy ruchu drogowego obowiązujące w rejonie Placu im. Konrada Mańki w Lublińcu

Data publikacji 12.02.2021

W związku z sygnałami pochodzącymi od władz miasta Lublińca, a także na podstawie uwag mieszkańców przekazanych dzielnicowemu w trakcie obchodu dotyczących nieprawidłowego parkowania i wzmożonego ruchu pojazdów na lublinieckim rynku policjanci przypominają przepisy jakie obowiązują w tej części miasta. Oznakowanie regulujące zasady ruchu drogowego na płycie rynku znajduje się na ulicy E.Stein.

W ostatnim czasie policjanci kilkakrotnie interweniowali wobec kierowców, którzy w sposób niezgodny z przepisami parkowali swoje pojazdy w rejonie Placu im.. K. Mańki w Lublińcu i ulicach przyległych. Sygnały o nieprawidłowościach pochodziły również od użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, którzy w tym rejonie nanieśli blisko 15 znaczników z kategorii „nieprawidłowe parkowanie”.

Przypominamy, że oznakowanie pionowe umieszczone na ul. E.Stein, która stanowi wjazd na lubliniecki rynek reguluje zasady wjazdu i parkowania na tym terenie. Na płytę rynku mogą wjeżdżać służby miejskie, rowerzyści, mieszkańcy ul. E.Stein, Pl.K.Mańki, ul. Kilińskiego 1 oraz pojazdy zaopatrzenia. Przypominamy, że czas postoju dla wszystkich pojazdów został ograniczony do 15 minut.