Wiadomości

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Lublińcu

Data publikacji 03.05.2022

Dziś na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu odbyły się uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, delegacje urzędów i szkół oraz mieszkańcy. Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny.

W uroczystościach, które rozpoczęły się na Cmentarzu Wojskowym o godzinie 8.00 udział wzięli reprezentanci różnych środowisk wraz z pocztami sztandarowymi. Obecni byli między innymi parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele urzędów, szkół, służb mundurowych, związków kombatantów oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Lublińca.

Po złożeniu meldunku dowódcy uroczystości, w asyście Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej Komandosów odegrany został hymnu państwowy. Następnie głos zabrali przedstawiciele Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz władz miasta Lublińca. Kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów odmówił modlitwę w intencji Ojczyzny i wszystkich bohaterów poległych za wolność.

Na zakończenie, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny. Hołd poległym oddali również Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu kom. Dariusz Gajzler wraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu nadkom. Mieczysławem Krysiakiem i Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Wiesławem Macherzyńskim.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani wysłuchali sygnału "Cisza".

Powrót na górę strony