Wiadomości

Święto lublinieckich policjantów

Data publikacji 18.07.2022

15 lipca na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego Pieśni i Tańca " Śląsk" w Koszęcinie odbyły się powiatowe uroczystości związane z obchodami Święta Policji 2022. Obchody te przypadały w 100-tną rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Podczas uroczystości lublinieccy policjanci otrzymali mianowania na wyższe stopnie, a także odznaczenia i wyróżnienia. Wręczono również pamiątkowe medale dla osób szczególnie zasłużonych dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lublinieckiego.

W uroczystym apelu, oprócz policjantów z lublinieckiej komendy, uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek. Wśród zaproszonych gości obecny był Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Gawron, Przewodniczący Rady Powiatu lublinieckiego Pan Krzysztof Olczyk, samorządowcy ziemi lublinieckiej, przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i pracowników cywilnych Policji, stowarzyszenia emerytów i rencistów, przedstawiciele innych służb mundurowych, duchowieństwa, a także rodziny policjantów.

Tegoroczne obchody Święta Policji miały szczególny wymiar z racji przypadającej 100-tnej rocznicy powołania Policji Województwa Śląskiego, formacji, która narodziła się w wyniku Powstań Śląskich i powrotu części Górnego Śląska do Polski.

Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 13.00 od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości nadkom. Adama Drzymałę i odtworzenia hymnu państwowego. Następnie przybyłych na uroczystość gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu kom. Dariusz Gajzler, który w słowach swojego przemówienia nawiązał do tradycji, etosu i zadań Policji Województwa Śląskiego, które pomimo upływu wielu lat są nadal aktualne. Komendant podkreślił profesjonalizm i zaangażowanie w służbę lublinieckich policjantów wskazując na konieczność postępowania przez podległych mu funkcjonariuszy zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej i poszanowania drugiego człowieka. Przekazał wyrazy uznania dla swoich podwładnych, którym życzył wiele radości i satysfakcji z służby oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich poległych na służbie policjantów, a delegacja Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Polskich Policjantów, którzy zostali zamordowani w 1940 roku w Ostaszkowie.

Najważniejszą częścią piątkowych uroczystości było wręczenie awansów, odznaczeń i wyróżnień. Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka i Komendanta Powiatowego w Lublińcu kom. Dariusza Gajzlera odebrało 30 funkcjonariuszy. Łącznie mianowanie na wyższe stopnie służbowe w Komendzie Policji w Lublińcu otrzymało 52 funkcjonariuszy.

Święto Policji było również okazją do uhonorowania medalami związkowymi osób działających na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Medale wręczył Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach asp. sztab. Jacek Bryła.

W trakcie uroczystości, za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lublinieckiego medalami pamiątkowymi lublinieckiej Policji, uhonorowano: insp. Artura Bednarka – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Panią Wójt Gminy Herby - Iwonę Burek oraz Wójta Gminy Boronów Krzysztofa Bełkot.

Dodatkowo za profesjonalizm i szczególne zaangażowanie w realizację zadań wspierających służbę policjantów, listami gratulacyjnym wyróżniono pracowników cywilnych lublinieckiej komendy.

Po okolicznościowych przemówieniach część oficjalna uroczystości zakończyła się.

Wszystkim mianowanym i uhonorowanym serdecznie gratulujemy. Jednocześnie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, za życzenia i gratulacje oraz słowa uznania.

Powrót na górę strony