Wiadomości

Wspólne działania policjantów i strażników leśnych

Data publikacji 01.06.2024

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz Posterunku Policji w Koszęcinie w ubiegły wtorek spotkali się z Funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Koszęcin. Na spotkaniu ustalono wspólne patrole policjantów i strażników leśnych, podczas których stróże prawa będą pilnować, aby nie dochodziło do zaprószenia ognia na terenach leśnych, jak również poruszania się po nich quadami, czy nielegalnego wyrębu drzewa.

Wspólne patrole policjantów oraz strażników leśnych w okresie poprzedzającym wakacje, jak również w trakcie ich trwania, mają na celu kontrole obszarów leśnych pod kątem zapobiegania przypadkom zaproszenia ognia. Stróże prawa będą również zwracać uwagę na tereny leśne objęte zakazem wjazdu. Zarówno strażnicy leśni, jak i policjanci będą prowadzić działania profilaktyczne w kwestii uświadamiania społeczeństwa jak przeciwdziałać powstawaniu pożaru w lesie, jak również jakie są konsekwencje niestosowania się do zakazów obowiązujących na terenach leśnych.

Policjanci wspólnie ze strażnikami leśnymi od wielu lat prowadza wspólne działania polegające na kontroli pojazdów wyjeżdżające z lasu oraz patrolują tereny leśne tam, gdzie może dojść do zaprószenia ognia lub niszczenia runa leśnego przez kierujących quadami, jak również nielegalnej wycinki drzew. Wspólne patrole mają zapobiegać również kłusownictwu.

Strażnicy mają dziś duże możliwości kontrolowania, wykrywania i ścigania wszelkich przejawów wandalizmu, kradzieży i kłusownictwa. Mają także obowiązek egzekwowania od korzystających z lasu przestrzegania przepisów prawnych, których celem jest ochrona lasu przed szkodnictwem.

Zarówno policjanci, jak i strażnicy leśni przypominają, że:
- zaśmiecanie lasu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 zł
- kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, ponosi odpowiedzialność karna jak za kradzież ( pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5)
- kto dokonuje czynności mogących spowodować pożar, jego rozprzestrzeniania, utrudnia prowadzenia działań ratowniczych, podlega karze grzywny lub nagany.

Pamiętajmy, że sami możemy przeciwdziałać  nielegalnym procederom jak: kłusownictwo, poruszanie się quadami po terenie leśnym, rozpalanie ogniska w miejscu do tego niewyznaczonym, jak również nielegalnej wycince drzew. Widząc działania niezgodne z obowiązującym prawem, poinformujmy odpowiednie służby. Dzięki temu zapobiegamy niszczeniu drzewostanu naszych lasów i chronimy środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

Powrót na górę strony