Wiadomości

Dzielnicowy gminy Herby kontrolował zbiorniki wodne

Data publikacji 07.07.2024

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz dzieci i młodzieży dzielnicowy gm. Herby regularnie prowadzi kontrole akwenów wodnych, znajdujących się na jego terenie. Podczas obchodu w swoim rejonie reaguje na wszelkie przejawy niebezpiecznych zachowań, w miejscach, gdzie kąpiel jest zabroniona.

W czasie wakacji mundurowi prowadzą na terenie powiatu lublinieckiego regularne kontrole akwenów wodnych, które mogą być wykorzystywane jako tzw. dzikie kąpieliska.
Dzielnicowy asp.szt. Adam Cierpiał w ubiegłym tygodniu w swoim rejonie służbowym, sprawdzał prawidłowość oznakowania zbiorników tablicami ostrzegawczymi, a także prawidłowość ich zabezpieczenia. Podjęte działania przez dzielnicowego mają na celu niedopuszczenia do naruszania obowiązującego zakazu kąpieli. Dodatkowo mając na uwadze bezpieczeństwo młodych ludzi, którzy mogą przebywać w pustostanach, dokonał również kontroli miejsc, gdzie takie pustostany się znajdują.

Okres letniego wypoczynku zachęca do korzystania z kąpieli, niestety wiele osób decyduje się na nią w zbiornikach wodnych takich jak żwirownie, glinianki czy stawy hodowlane. Miejsca takie nie są bezpieczne i łatwo może dojść do utonięcia. W przypadku napotkania osób kapiących się w tego typu zbiornikach dzielnicowy będzie stanowczo reagować na stwierdzone naruszenia prawa.

Przypominamy!
Zgodnie z artykułem 55 kodeksu wykroczeń - ten, kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze do 250 zł grzywny albo karze nagany.

Powrót na górę strony