Dzielnicowy Bliżej Nas

Rejon dzielnicowego nr XIV - plan działania

Celem działań priorytetowych lublinieckich dzielnicowych, jest wskazanie istotnych problemów w danym rejonie służbowym dzielnicowego oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia bądź jego zminimalizowania. Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.

Plan działania priorytetowego

na okres od 01.02.2024 roku do 31.07.2024 roku

REJON 14 asp.szt. DARIUSZ WĘGRZYN

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym i zakładany cel do osiągnięcia:

Na terenie miejscowości Sadów, o każdej porze dnia – psy bez nadzoru stwarzające zagrożenie dla mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie analizy informacji zebranych od mieszkańców, przedstawicielami społeczności lokalnej uwzględniając ich oczekiwania dot. wyeliminowania przedmiotowego zjawiska, a także na podstawie zapisy w systemach informatycznych odnośnie do interwencji policyjnych i zgłoszeń w KMZB.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Podjęcie czynności zmierzających do wyeliminowania przedmiotowego zjawiska. Dążenie do uświadomienia właścicieli psów o obowiązkach i zagrożeniach, podniesienie poziom satysfakcji społeczeństwa, zmniejszenie ilości zgłoszeń, interwencji w tym zakresie.

Powrót na górę strony