Dzielnicowy Bliżej Nas

Rejon dzielnicowego nr XIII - plan działania

Celem działań priorytetowych lublinieckich dzielnicowych, jest wskazanie istotnych problemów w danym rejonie służbowym dzielnicowego oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia bądź jego zminimalizowania. Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XIII

na okres od 01.02.2024 roku do 31.07.2024 roku

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

1) Zakłócenia spokoju przez grupujących się małoletnich oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. rejon Domu Kultury oraz placu zabaw w Koszęcinie ul. Sobieskiego 11A w szczególności w godzinach popołudniowych i wieczornych. Grupująca się młodzież zakłóca spokój mieszkańców poprzez głośne krzyki oraz używanie słów nieprzyzwoitych a także dopuszcza się zaśmiecania obrębu Domu Kultury.

2.Zakładany cel do osiągnięcia.

1) Eliminowanie zjawiska zakłócania spokoju mieszkańców przez grupyjących się nieletnich oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. rejon Domu Kultury oraz placu zabaw w Koszęcinie ul. Sobieskiego 11A – zmniejszenie ilości zgłoszeń wg KMZB oraz interwencji (obecnie 9 KMZB i 2 interwencje) o 20%.

2) Zwiększenie ilości kamer monitoringu wokół Domu Kultury.

Powrót na górę strony